6957759119 Σκάλα Σωτήρος, Θάσος info@pesthassos.gr